02439841070

accvasj@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

546 Bạch Đằng Hai Bà Trưng Hà Nội

Tin tuc

Vasj đã trở thành đối tác chính thức của VNis

  • VNIs Là Công ty cổ phẩn giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam cung cấp phần mềm VN-Invoice đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTC và các quy định khác về Hóa đơn
  • VNIs 14 năm kinh nghiệm sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp – 5 năm Hỗ trợ kê khai thuế